Go to Top

Vi är många som arbetar på VM-Frakt

Det är vi som tar emot ditt samtal

Mikael Johansson

VD / Ekonomi

Tel: 040-630 46 47 / Mobil: 0707-91 22 93

Patrik Ostrell

Transportledare

Tel: 040-630 46 47 / Mobil 0708-69 87 71

Sofie Lindvall

Kvittens / Pallhantering

Tel: 040-630 46 47 / Mobil: 0725 32 85 86

Ann Bendsen

Administration, personalansvarig

Tel: 040-630 46 47 / Mobil: 0708-69 87 76